Apr6

In Gowan Ring @ Neuadd Ogwen in Bethesda, United Kingdom

Neuadd Ogwen , Bethesda, Y7

KEITH CHRISTMAS
TRAPPIST AFTERLAND
B'EE
DAVID COLOHAN
TITUS MONK
SKYE

Dj Dekweddau Hen Dduwiau

Fydd ‘Dolig yn dod yn gynnar i Fethesda blwyddyn yma wrth i’r canwr gwerin Keith Christmas ddod i ddiddanu cynulleidfa yn Neuadd Ogwen ar ddydd Gwener y 6ed o Ebrill. Mae Christmas wedi bod yn gerddor blaenllaw yn y mudiad cerdd gwerin Saesneg o’r 60au hwyr. Tra roedd yn fyfyriwr chwaraeodd yn rheolaidd yn y clwb tanddaearol y Beckenham Arts Lab oedd yn cael ei rhedeg gan y diweddar David Bowie. Roedd chwarae medrus Keith wedi gadael cyn argraff ar David Bowie a gofynnwyd iddo chwarae ar album cyntaf yr artist.(Ail rhyddhawyd fel Space Oddity yn 1972) Clywir dôn adnabyddus o ‘r gitar Fender Palomino Acoustic Keith ar y trackiau ‘Letter to Hermione’, ‘God Knows I’m Good’ and ‘Occasional Dream’. Daeth album cyntaf Keith, Stimulus allan yn 1969 ar RCA. Gyda chynhyrchiad seicadelaidd gan Svengali gwerin Sandy Robertson roedd sesiwn Stimylus yn cynnwys aelodau o’r band Mighty Baby. Roedd Mighty Baby wedi chwaraeodd ar album Garry Farr gyda Meic Stevens yn y misoedd cynt a daethant a naws dwyreiniol i’r sesiwn. Mae stimylus yn cael ei weld fel clasur o recordiau gwerin asid ac mae’r record gwreiddiol yn gwerthu am bres mawr .
Roedd Keith hefyd yn rhan o hanes cerddoriaeth gyfoes Prydain drwy fod yn un o’r cerddorion cyntaf i chwarae yn ŵyl Glastonburry yn 1970 (mae dal yn chwarae yna yn flynyddol)
Tra roedd dal yn fyfyriwr ym mhrifysgol Caerfaddon rhyddhawyd dau album arall (gyda cherddorion o frig ân gynnwys y painydd Jazz Keith Tippet ,a’r gantores gwerin Shelaugh McDonald a) Ymhlith y caneuon dawnus yma daw’r anthem protest Forest to the Shore (o’r album Pigmy) sydd dal yn anthem yn y cynod o drwsgwl.
Newidiwyd Keith labeli o B and G I Manticore yn 1974 a rhyddhawyd dau album gyda naws Folk Rock gan weithio cyda Steve Cropper a Duck Dunn o’r MG’s ac aelodau o ELP. Roedd hyn yn gyfnod llwyddiannus iawn wrth iddo chwarae’n fyw ar yr un llwyfannau ar The Who , Frank Zappa a King Crimson.
Bydd cyfle i rannu yn hanesion Keith a chlywed clasuron o’r gorffennol a thraciau o’i albwm diweddaraf Crazy Dancing Days.
Bydd gwesteion arbennig o ledled y byd hefyd yn chwarae gyda Keith ar y noson gyda naws rhyngwladol iawn. Fydd Yr Awstralia Adam G Cole yn chwarae ei werin ddwyreiniol fel Trappist Afterland tra bod Cerddor Americanaidd Bee( in Gowan Ring) a David Colohan o Iwerddon yn diddanu. Fydd cerddorion lleol hefyd yn chwarae gyda Titus Monk yn chwarae cerddoriaeth unigol newydd a thriawd o fyfyrwyr o adran cerddoriaeth prifysgol Bangor o’r enw Skye yn diddanu gyda chaneuon Celtaidd.